IVL

Svenska utsläppsregistret – en guldgruva av information

Undrar du vilka föroreningar som industrier i din närhet släpper ut till miljön? Det kan du själv ta reda på genom svenska utsläppsregistret Utsläpp i siffror. Det är dessutom din rättighet.

– Ungefär 1200 företag rapporterar årligen in sina utsläppsdata till Utsläpp i siffror. Det är en guldgruva av information som fler borde känna till och utnyttja, säger Ingrid Mawdsley på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Sveriges utsläppsregister samlar information om hur mycket föroreningar och farliga ämnen som släpps ut i din närmiljö och i hela Sverige. Du kan använda denna information som stöd när du vill påverka olika aktörer i frågor som rör miljön, och på så sätt bidra till en minskad förorening av vår miljö.

Det svenska utsläppsregistret är en konsekvens av det så kallade PRTR-protokollet under Århuskonventionen, vars syfte är att allmänheten ska ha ha fri tillgång till miljöinformation för att kunna delta och påverka miljöfrågor. Utsläpp i siffror finns på Naturvårdsverkets hemsida och för att lyfta fram registret har IVL Svenska Miljöinstitutet, inom ramen för SMED-konsortiet, tagit fram en lättöverskådlig och informativ broschyr.

– För att PRTR-protokollet ska ha största möjliga effekt och gynna allmänheten måste man först känna till att det finns ett utsläppsregister. Vår förhoppning är att broschyren ska bidra till en bredare spridning av informationen, säger IVL:s Tina Skårman som också är ordförande för PRTR-protokollet.

SMED, Svenska Miljöemissionsdata, är ett konsortium som består av IVL Svenska Miljöinstitutet, SCB, SMHI och SLU, som arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten.

 

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet

Relaterade artiklar

Proplate tar hem mångmiljonorder till Skanska

Proplate tar hem mångmiljonorder till Skanska

ABB snabbladdar fler utsläppsfria Volvobussar i Luxemburg

ABB snabbladdar fler utsläppsfria Volvobussar i Luxemburg

ABB tar order värd 30 miljoner dollar på uppgradering av Norges elnät

ABB tar order värd 30 miljoner dollar på uppgradering av Norges elnät

NSR och Sustainable Business Hub utvecklar Vera Park som testbädd

NSR och Sustainable Business Hub utvecklar Vera Park som testbädd

gr Stål och gruva

Idag lanserar Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna tolv gemensamma reformförslag för en konkurrenskraftig gruv- och stålnäring. Förslagen handlar bland annat om…