indu

Testtjänster från Etronix

Etronix har levererat testsystem för kretskort och kablage sedan 2003 till kunder i Norden. Nu erbjuder Etronix även test som en service – TaaS .

Kretskort och CAD-data skickas till Etronix som utför fullständigt test med Flying Probe. Utvecklingen av testprogram går snabbt och testtäckningsgraden är mycket hög. Över 60 CAD-format stöds. Även små serier och prototyper kan verifieras innan de funktionstestas av konstruktörerna. Tiden från produktion till säker leverans kan förkortas avsevärt.

Etronix kan även ta fram CAD-data och testprogram med utgångspunkt från ett kretskort där digitaliserad konstruktionsdata saknas. Med digitalisering kan även mycket gamla konstruktioner felsökas, repareras och även nytillverkas även om schemat är ritat med tuschpenna och mönsterkortslayouten är gjort med kurvtejp.

 

Källa: Etronix

Relaterade artiklar

Atlas Copco förvärvar kompressordistributör i central-Europa

Atlas Copco förvärvar kompressordistributör i central-Europa

Ny försäljnings- och marknadschef på Herdins

Ny försäljnings- och marknadschef på Herdins

Ny VD utsedd för Brenderup Group

Ny VD utsedd för Brenderup Group

Rototilt rekryterar välkänt ansikte

Rototilt rekryterar välkänt ansikte

gr Stål och gruva

Idag lanserar Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna tolv gemensamma reformförslag för en konkurrenskraftig gruv- och stålnäring. Förslagen handlar bland annat om…